program profilaktyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY „TRZYMAJ FORMĘ” W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RZĄŚNI 2015/2016

Opiekun SU i SU

Cel ogólny

        Edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe

 1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
 2. Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną .
 3. Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Treści programowe

 1. Piramida zdrowia
 2. Rozkład posiłków w ciągu dnia
 3. Rola podstawowych składników odżywczych
 4. Zasady zdrowego żywienia
 5. Zaburzenia stanu odżywiania
 6. Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia

Kalendarz  przedsięwzięć:

Lp.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Data przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

1

Koordynator programu Marlena Ryś  -Walczyk

Wrzesień 2015

 

Koordynator poinformuje  realizatorów programu  o założeniach, celu i realizacji programu.

Poinformuje uczniów i rodziców o możliwości uczęszczania w zajęciach pozalekcyjnych z aerobiku i koła tanecznego.

2

Koordynator programu  

Wrzesień  2015

Zapozna uczniów ze szkolnym programem profilaktycznym,, Trzymaj formę” na lekcji wychowania fizycznego.

3

Koordynator programu

Nauczyciele WF

koordynator wychowawcy klas

 październik     2015

 

Spotkanie z dietetykiem –cała społeczność szkolna.

Na lekcjach wychowania fizycznego w kl. I-III gimnazjum próby  Indeksu Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory

Od października do czerwca uczniowie wraz z wychowawcą organizują Dzień Zdrowia w szkole

4

koordynator programu, Nauczyciel  plastyk

 

Koordynator programu

 

koordynator

wychowawca

 

Listopad 2015

 

 

listopad

 

 

Uczniowie kl. I -III w terminie 02-16.11.2015 mogą uczestniczyć w konkursie plastycznym na temat: promocji zdrowia

mecz piłki nożnej –rodzice –uczniowie: promowanie wspólnie spędzanego czasu z rodziną; pogadanka na temat zdrowego odżywiania rodzicami, uczniami, Dyrektorem szkoły.   

Przygotowanie Dnia Zdrowia             

5

 Koordynator programu

Grudzień 2015

 Przygotowanie zdrowych kanapek do szkoły

6

Koordynator wychowawca

      Luty 2016

Przygotowanie Dnia Zdrowia

7

Nauczyciel

koordynator 

 

Koordynator wychowawca

     Marzec 2016

Nauczyciele wychowania fizycznego na lekcji przeprowadzą ankietę o zdrowym odżywianiu         się  i aktywności fizycznej w klasach I gimnazjum pt. zdrowego stylu życia

 Dzień Zdrowia

8

Nauczyciel plastyki

koordynator

wychowawca  

 

koordynator

  Kwiecień 2016

 

Konkurs plastyczny na ulotkę   -

 ,,Trzymaj forme

w terminie  04-25.04.2016r  

Przygotowanie Dnia Zdrowia 

przygotowanie gazetki szkolnej z okazji Swiatowego Dnia Zdrowia    

spotkanie z pielęgniarką –zaburzenia odżywiania                  

9

 

 

 


10

Koordynator

 

wychowawca

 

koordynator

Maj 2016

 

 

 

czerwiec 2016

W gablotce  sportowej  tematyczna wystawa:                                            

- Zasady zdrowego żywienia.                                                                            

 

Przygotowanie  w grupach zdrowych sałatek owocowych i warzywnych.

     

 

Organizacja ,,Dzień Sportu

01.06.2016 roku.  

 

Apel podsumowujący realizację szkolnego programu profilaktycznego ,,Trzymaj formę”   w roku szkolnym 2015/16

 

 Adresaci programu:

 • uczniowie klas I – III Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni
 • rodzice uczniów,
 • nauczyciele.

Formy realizacji:

 • realizacja treści programowych na lekcji języka polskiego, chemii, plastyki, informatyki, biologii, techniki, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, zajęciach  z wychowawcą.
 • Tematyka  zadań ujęta jest w  Szkolnym Programie Profilaktyki,
 • organizowanie pogadanek na tematy prozdrowotne dla uczniów i rodziców,
 • wykonywanie gazetek ściennych,
 • organizowanie akcji jednodniowych np. ,, Dzień Zdrowia”
 • przygotowanie ulotek, plakatów,
 • organizowanie konkursów,
 • przygotowanie jadłospisów.
 • przygotowanie sałatek warzywnych, owocowych oraz kanapek,
 • ćwiczenia matematyczne w obliczaniu np. swojego BMI na zajęciach WF
 • organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 • prezentacje multimedialne,
 • ankieta.