Statut Szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego

w Rząśni

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie:

 

  • 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.  Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola, szkoły oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

GIMNAZJUM POWOŁANO DO ŻYCIA

AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM

SZKOŁY PUBLICZNEJ

 

 

Na podstawie art. 5 ust.1 i 2, art. 17 oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 roku Nr 12 , poz. 96) , art. 18 ust. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku , Nr 155 , poz. 1014), oraz uchwały Rady Gminy w Rząśni Nr VII/12/99 z dnia 15 marca 1999 roku.

 

Plik do pobrania:
- statut Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni