Drużyna harcerska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 Drużyna Starszoharcerska „ISKRA” z Rząśni istnieje w gimnazjum od września 2010 r.

Anna Czyżycka, nauczyciel historii w naszej szkole podjęła się zadania utworzenia i prowadzenia drużyny stając się jej opiekunem i drużynową. Rozkaz Komendanta Hufca Piotrków Trybunalski phm. Daniela Nowakowskiego L.3/2013 z dnia 18 marca 2013r. zamknął okres próbny z wynikiem pozytywnym nadając drużynie nazwę i numer.

Od września 2014 r. drużyna posiada pełne umundurowanie, które otrzymała dzięki projektowi podpisanego przez Urząd Gminy w Rząśni w ramach operacji z zakresu małych projektów 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013 przez lokalną grupę działania Kraina Wielkiego Łuku Warty z siedzibą w Osjakowie.

Drużyna jest koedukacyjna i w roku harcerskim 2015/2016 liczy 37 harcerzy. Podzielona jest na 4 zastępy. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu. Działa według  misji i celów ZHP:

Za swoją Misję ZHP przyjął wychowywanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie różnorakich wyzwań. Chcemy by młodzi ludzie wyrastali na prawych, aktywnych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli. W tym często niełatwym procesie wychowywania młodego człowieka, pragniemy wspierać Rodziców, Wychowawców i placówki edukacyjne.

Główne cele działalności ZHP to:

  1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w wielu płaszczyznach – intelektualnej, społecznej, a także fizycznej i duchowej.
  2. Kształtowanie osobowości młodego człowieka na prawego i odpowiedzialnego obywatela, przy jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności, godności i własnych przekonań.
  3. Upowszechnianie i promowanie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń.
  4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami.
  5. Upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Drużyna to nie tylko nazwa i historia – to także wspólnota ludzi, którzy się dobrze znają, szanują i wzajemnie wspierają. Dla nas nie jesteś tylko nazwiskiem, ale koleżanką, przyjacielem i członkiem drużyny.